Snöräcke profildurk med förhöjningssats

Snöräcke profildurk med förhöjningssats

Snöräcke Profildurk med förhöjningssats används för att förhöja snöräcket till dubbel höjd. Används där solpaneler hamnar nära snöräcket och snön riskerar att kana över normalhögt snöräcke.


Taktäckning - Falsat plåttak

Infästning - Falsfäste

Infästning - Falsfäste

Falsfäste för falsade plåttak, min. 0,6 mm stålplåt. Infästning sker helt utan håltagning, genom att fästet kläms fast på ståndfalsen. Falsen måste vara dubbelfalsad.


Israsstopp - utan israsstopp

Israsstopp - utan israsstopp

Inställningar

Ytbehandling (Kan ändras för enskilda artiklar i nästa steg)
Längd (m) (Använd + för flera längder)
Avstånd mellan fäste (mm) (max 1200)
Länk till snözoner »
Vill du ha storpack av bultar/muttrar?
Antal snödjupsvimplar?
Antal (st)
Inaktiverade artiklar
Kryssa i de artiklar som du inte vill ha med i din konfiguration. (Lämna alla okryssade som standard)