Snözoner och avståndstabeller för snörasskydd


Snörasskydd placeras så nära takfoten som möjligt. Vid brutet tak placeras snörasskyddet så nära brytningen som möjligt, dock ovanför. Vid långa takfall monteras snörasskydd i flera rader så att den fria ytan, i takfallets riktning, inte blir större än vad som anges i tabellen. Ta även hänsyn till eventuell uppkomst av snöfickor.

OBS! Beräkning av avstånd är olika för pulpettak och sadeltak.

 

Snörasskydd för sadeltak
Sadeltak
Snörasskydd för pulpettak
Pulpettak
Snörasskydd med brutet tak
Brutet tak

Max avstånd mellan snörasskydd

Högsta tillåtna avstånd mellan snörasskydd i meter beräknat efter snölastens grundvärde. Avståndstabell för snörasskydd enligt SS 83 13 35:2017 utg 4 med snözoner och formfaktorer enligt Eurokod SS-EN 1991-1-3 och BFS 2019:1 EKS 11.

Tabellerna visar maximalt avstånd mellan snörasskydd i meter på sluttande tak beräknad på snölastens grundvärde, och cc-mått 1200 mm på infästningar.

°
m
m

Max avstånd för SADELTAK (m)

Snözon enligt boverkets konstruktionsregler
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4,5
5,5

Taklutning

avstånd (m)

6 55 36 27 22 18 16 12 10
10 31 21 16 13 10 9 7,0 5,7
14 22 14 11 9 7,2 6,2 4,8 3,9
18 16 11 8 6,5 5,5 4,7 3,6 3,0
23 13 9 6,4 5,1 4,3 3,7 2,8 2,3
27 13 9 6,4 5,1 4,3 3,6 2,8 2,3
33 14 9 6,9 5,5 4,6 3,9 3,1 2,5
38 16 11 8,0 6,4 5,3 4,6 3,5 2,9
42 19 13 10 7,6 6,3 5,4 4,2 3,5
45 23 15 11 9,1 7,6 6,5 5,0 4,1
50 35 23 17 14 12 10 7,7 6,3
55 53 35 27 21 18 15 12 10

Max avstånd för PULPETTAK (m)

Snözon enligt boverkets konstruktionsregler
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4,5
5,5

Taklutning

avstånd (m)

6 60 40 30 24 20 17 13 11
10 37 24 18 15 12 10 8,1 6,6
14 27 18 13 11 8,9 7,6 5,9 4,8
18 21 14 11 8,5 7,1 6,1 4,7 3,9
23 17 12 8,7 7,0 5,8 5,0 3,9 3,2
27 15 10 7,7 6,2 5,2 4,4 3,4 2,8
33 15 10 7,6 6,1 5,1 4,3 3,4 2,8
38 18 12 8,8 7,0 5,9 5,0 3,9 3,2
42 21 14 10 8,4 7,0 6,0 4,7 3,8
45 25 17 13 10,0 8,3 7,1 5,6 4,5
50 38 25 19 15 13 11 8,5 6,9
55 53 35 27 21 18 15 12 10

Max konsolavstånd för snörasskydd

Beräkna c/c-mått för konsoler
°
m
mm
mm

Karta med snölastzoner

Kartan är ett hjälpmedel för att lättare bedöma vilken snölast som ska användas när dimensionerande snölast bestäms på en viss plats. Det är kartan i Boverkets författningssamling (BFS 2011:10) EKS som gäller rent juridiskt.

Genom att zooma in på kartan kan du se kommungränser och centralort i respektive kommun. Genom att klicka på kartan får du uppgift om snölasten på mark i kN/m² på den plats där du klickar. Snölasten avser den snölast på mark som i genomsnitt återkommer en gång per 50 år.

Tänk på att snözonsgränserna endast är en grov bedömning. Nära en gräns kan det vara bra att överväga att välja den högre snölasten.

Det kan även finnas områden i höglänt terräng som kan ha högre laster än de i reglerna angivna. Reglerna är endast samhällets minimikrav.

1,0m

1,5m

2,0m

2,5m

3,0m

3,5m

4,5m

5,5m

(Kartan tillhandahålls av boverket)

Kundvagn

  • Din varukorg är tom