Vajersystem


Per Wikstrands vajersystem används som fallskydd vid förflyttning, arbete och underhåll på tak. Vajersystemet uppfyller arbetsmiljöverkets regler där fallrisk förekommer.

Användaren kan röra sig fritt över hela takytan utan omkoppling, efter att hen förankrat sin säkerhetslina i en vajer, som i sin tur är monterad längs exempelvis takbryggan. Vajern kan även monteras direkt på taket.

Fallskyddet finns i två varianter. Det vi kallar ”spår” har en löpare fäst på vajern och ”klo” används när användaren har en egen karbinhake. Vid användning enbart som fallskydd är maximalt avstånd mellan fästpunkterna 10 meter. Är syftet däremot att få stöd när man utför arbeten på taket får inte stödpunkterna placeras med längre avstånd än 2,5 meter.

Vajersystemet är enkelt att montera i efterhand och passar till flera av våra produkter exempelvis nockräcke och takbrygga.

Per Wikstrands vajersystem är inte anpassat för hängande arbeten utanför taket t.ex. fasadarbeten.

Kundvagn

  • Din varukorg är tom