Taksäkerhet


Takskydd

Alla tak som kan beträdas skall ha taksäkerhetsutrustning. Vilka krav som kan ställas på taksäkerhetsutrusning styrs av Boverkets byggregler samt av Arbetsmiljölagen. Byggreglerna förändras över tid och oftast är det de byggregler som gällde vid fastighetens byggår som är de som fortfarande gäller. Arbetsmiljölagen tar inte hänsyn till en fastighets byggår.

För byggnader vars tak inte skall beträdas yrkesmässigt gäller Boverkets byggregler som minimikrav, men Boverkets regler (miniminivån) är sällan tillräckligt för yrkesmässigt beträdande av tak. Det är i stället Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS som ligger till grund för aktuell branschstandard.

Per Wikstrand AB har erfarenhet av tillverkning av taksäkerhetsprodukter sedan tidigt 80-tal. Våra produkter är ”CE”-märkta där så är möjligt, alternativt ”P”-certifierade enligt svensk standard.Ladda hem prislista som en excel-fil. (krävs att du är inloggad och är behörig)


Kundvagn

  • Din varukorg är tom