Infästningar till tak

Taktäckning - Profilerad plåt

Infästning - Infästningsprofil med hållare

Infästning - Infästningsprofil med hållare

"Infästningsprofil med hållare" passar alla profilerade plåttak. Infästningsprofilen monteras i dubbel plåt vid överlappskarv med självgängande skruv i minst 0,4 mm stålplåt alternativt 0,5 mm aluminiumplåt. Infästningsprofilen är godkänd till samtliga produktgrupper.


Profil - Övriga

Montera fästet i dubbel plåt vid skarv. Skriv in avståndet mellan infästningarna (avstånd mellan skrarvarna).


Inställningar

Vill du ha storpack av bultar/muttrar?
Vill du ha gummitätning till infästning?
Antal (st)