PW Vajersystem för fasadstege

Vårt egna vajersystem för fallskydd som uppfyller regler gällande fallskydd vid förflyttning på tak.

Med en vajer som monteras längs takbryggan eller direkt på taket får man en väldigt flexibel säkerhetslösning i samband med arbeten och underhåll på tak och andra utsatta arbetsställen. Användaren förankrar sin säkerhetslina i löparen som sitter på vajern och sedan kan hen röra sig fritt över hela takytan utan omkoppling. Vi erbjuder även en lösning där användaren med sin egen karbinhake kan ta sig förbi fästpunkterna med ett enkelt handgrepp dock utan att behöva koppla om sig efter vajern.

OBS! PW vajersystem får bara monteras ihop med Per Wikstands taksäkerhetssystem och denna kalkyl är för raka montage där vi kan leverera en färdig längd på wiren. För system med sammanhängande vajrar i olika riktningar mellan t.ex. takbrygga och takstege krävs specialkunskaper.


Hur ser stegen ut?

Inställningar

Längd (m) (Använd + för flera längder)
Avstånd mellan stödpunkter (mm)
Vill du ha storpack av bultar/muttrar?
Antal löpare per wiresträcka (löstagbara)?
Antal löpare per wiresträcka (fasta)?
Antal (st)