Begreppsförklaring


Fasadhöjd: avstånd från skärningslinjen mellan fasadplan och takplan till marknivå. För skyddsanordning på tak räknas fasad-höjden till lägsta marknivå. För tillträdesanordningar räknas fasadhöjden till närmaste uppstigningsställe.

Takstege Pinnmodell
Takstege Pinnmodell

Lutningsförhållanden

Lutningsförhållande Lutningsvinkel
1:00
1:16 ca 3°
1:10 ca 6°
1:8 ca 7°
1:6 ca 10°
1:4 ca 14°
1:3 ca 18°
1:2 ca 27°
1:1 ca 45°

Gör så här för att få fram takets lutning i grader:

  • Mät ut en 100 cm vågrät sträcka på husets gavel.

  • Mät sedan det vinkelräta avståndet i cm från sträckans ändpunktet upp till taket. Se figur.

  • Minska så det största talet (A) med det minsta (B); ex. 157 - 112 = 45 cm, vilket anger hur mycket taket höjer sig per meter.

  • Se i tabell till höger för att få fram gradtalet: 45 cm = 24° taklutning

Taklutning

Mått A minus mått B ger underlag för bestämning av husets taklutning. Se tabell.

Höjning i cm (ca) Taklutning (°)
25 14°
30 17°
36 20°
40 22°
45 24°
49 26°
53 28°
58 30°
62 32°
67 34°
73 36°
75 37°
78 38°
84 40°
90 42°
100 45°
104 46°
111 48°
119 50°
133 53°
143 55°
173 60°

Kundvagn

  • Din varukorg är tom